مدرسه تخصصی انـرژی​​​​​​​

هـدف مدرسه​​​​​​​

  • آشنا سازی مخاطبان با انواع انرژی های تجاری، نو و تجدید پذیر
  • آموزش ارزش مصرف اقتصادی انرژی در منازل، کسب و کارها و سازمانها
  • آشنایی با ممیزی انرژی

مخاطبان مدرسه​​​​​​​

  • کارشناسان و مدیران صنعتی، تولید و طراحی و ساخت
  • صاحبان کسب و کارهای شخصی و مشاوران مدیریت.
  • برنامه ریزان اقتصادی و توسعه

​کلید واژگان

انرژی فسیلی:
هر نوع منبع یا حامل ایجاد شده از منابع زیرزمینی زمین؛ مانند نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ

انرژی نو:
هر نوع منبع یا حامل ایجاد شده از منابع سطحی یا فراسطحی زمین؛ مانند آب، باد و نور خورشید

​​​​​​​انرژی:
منبع پایدار یا ناپایدار تامین حرکت و فعالیت سازمانها، کسب و کارها، ابزارها و تکنولوژی

انرژی سبز یا پاک:
هر نوع کاربرد یا مصرف انرژی بدون ایجاد آلودگی یا با حداقل مجاز آلودگی بطوری که برای انسانها، حیات وحش، گیاهان و آب ها زیان آور نباشد.

انرژی تجاری:
هر حامل انرژی که برای کاربردهای تجاری یا صنعتی یا خدماتی دارای قیمت معاملاتی با قابلیت محاسبه باشد.

اقتصاد انرژی:
دانش و تخصص ارزیابی میزان، نوع و نحوه کاربرد حامل های انرژی در تولید و عرضه و مصرف به عنوان منبع تولید و تلاش برای بهینه سازی و سودآوری کاربرد انرژی

ممیزی انرژی:
شناخت استانداردهای مصرف انرژی در بخش های مختلف صنعت و اقتصاد و پایش مصرف و عملکرد کاربران انرژی برای رعایت استانداردها و نزدیک شده به انرژی سبز یا پاک.